1. LANDSCHAP

A. Landschapsbeelden

In welk gebied is uw locatie gelegen?

Welke kenmerken zijn van toepassing op de omgeving van uw erf

Opmerkingen

B. Weidevogelgebied

Ligt uw locatie in weidevogelgebied?

Opmerkingen

C. Oude kaarten

Welke structuren op de kaart herken je op jouw locatie?

Opmerkingen

2. OMGEVING

A. Wat zie je?

B. Jouw percelen

C. Zichtassen

3. ERF

Opmerkingen

4. ONTWERP